Thursday, March 4, 2010

New vocabulary

I've started bringing my laptop with me to meetings, keeping Google Translate open to type in words I hear or read that I'm not sure of. In the meeting today, I kept the list of words to study later. I used it 50 times in a 2-hour meeting. Here's the kind of vocabulary I'm working on these days:

oppdrag
bidra målene
styrking
tiltaksplan
foreløper
de skam
rammeverk
bistå
oppdrag utfø
iht.

avtale
lærervansker
gjennomføres etter nærmere avklaringer og i samråd
noen utfordringer
vurdere innholdet
å drifte
antak
etterutdanning
igangsette
bevisst

tilpasser
tasten
kladder
lag opp
formidle
kunnskap
kursvirksomhet
egen
forlagt
å utvider

mislykke
ansvar
vellykket
av vår egen grunntildeling
gjennstand
drift
overføring til
div interne inntekter
å overstig
ombygging

lignende
trekke ut
anvisning
avvikler
skikkelig godt
å klare
å klarere
å stoler på
trygg
beint
mission
help targets
strengthening
action
be run
the shame
framework
assist
missions conducted
acc.

deal
learning difficulties
implemented after further clarification and consultation
some challenges
assess the content
to operate
probably
continuing education
initiate
aware

adapt
key
drafts
team up
disseminate
knowledge
courses
own
misplaced
to expand

fail
responsibility
successful
of our own basic award
item
Operations
transfer to
internal revenue
to exceed
rebuilding

similar
extract
manual
terminate
really good
to manage
to clear or sanction
to trust
safe
straight

2 comments:

 1. en gjenstand - an item
  Å klare - to manage
  Å klarere - to clear or to sanction
  å stole på - to trust

  mvh
  Martin

  ReplyDelete