Saturday, December 11, 2010

Røverspråk

We were watching TV the other night and the characters were talking about pig latin (Ouyay ememberray igpay atinlay, esyay?). One of them used the code language and then explained the rules to another. What was curious was that the characters were speaking English and the Norwegian subtitles underneath were something entirely different... a description of a system called "Røverspråk" ("robber language"). We paused the show to read the rules. Poking around the web, we found several variants. Here's what seems to be the most popular version:

Røverspråket (Rorøvoverorsospoproråkoketot) er et kodespråk som fremfor alt brukes av barn. Regelen for røverspråket er at man etter hver konsonant legger til bokstaven «o» og den samme konsonanten igjen. En setning som «Jeg heter Eivind» blir dermed «Joj-e-gog hoh-e-tot-e-ror Ei-vov-i-non-dod». Språket er enkelt å snakke, men vanskeligere å forstå. Astrid Lindgrens romaner om mesterdetektiven Kalle Blomkvist gjorde røverspråket populært.

In English: after every consonant sound, add an "o" and repeat the consonant sound. "Beware the Jabberwock, my son" becomes "Bobwowarore thothe Jojaboberorwowokok, momy sosonon"  (or possibly "Bobesosarore tothohe Jojabobboberorsosocockok, momy sonon" if you're working with written letters and not consonant sounds).

No comments:

Post a Comment